Tot s'ha complert...

0

Category:

Reaccions: 

Lectura: Joan 19:28-30

28 Després d'això, sabent Jesús que ja s'havia consumat tot, perquè s'acabés de complir l'Escriptura, digué: "Tinc set."
29 Tenien disposada una gerra plena de vinagre; van lligar una esponja a una branca d'hisop, i, xopant-la en el vinagre, la hi van acostar a la boca.
30 Jesús, després de tastar el vinagre, digué: "Tot s'ha complert." I, decantant el cap, lliurà l'esperit.

 REFLEXIÓ
Jesús, després de tastar el vinagre, digué: "Tot s'ha complert." I, decantant el cap, lliurà l'esperit. Joan 19:30


Quan acabem una tasca important diem: "S'ha acabat, he complert!" o "s'acabat la feina". De manera infinitament superior, Jesús va pronunciar des de la creu la següent afirmació: "Tot s'ha complert".

Què és el que s'ha complert amb la mort del nostre Senyor Jesucrist?. S'ha complert l'etern pla de salvació per a l'humanitat.

Aquest pla de salvació va començar en el Edèn, desprès de que la primera parella va caure en pecat. La promesa original, "aquesta t’aixafarà el cap" (Gènesis 3:15), es va complir. Crist va aixafar el cap de Satanàs, tot i que va ser "atacat al taló". Jesús va donar compliment a les paraules del salmista quan va dir "Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?" (Salms 22:1). Ell va assumir allò dit pel profeta Isaïes (53:5): "En canvi, ell fou traspassat per les nostres infidelitats, fou trinxat per les nostres culpes.

En el Nou Testament també es va complir el que Joan el Baptista va predicar: ""Mireu l'Anyell de Déu que treu el pecat del món" (Joan 1:29). Tot s'ha complert en Crist per salvar al món, per que tot en qui ell cregui no es perdi. No podem afegir res més, només donar gràcies, gaudir i alabar a Déu per l'eterna salvació.

T'agraïm, Senyor, el teu perdó i providència. Et demanem que ens guardis en allò físic i espiritual. Per Jesucrist. Amén.

Més que vencedors...

0

Category:

Reaccions: 

Lectura: Romans 8:18-21


18 Considero, a més, que els sofriments del temps present no són comparables a la glòria que s'ha de reflectir en nosaltres.
19 De fet, la creació entera anhela impacient la revelació dels fills de Déu.
20 Tota la creació ha estat sotmesa al fracàs, no de bon grat, sinó per disposició d'aquell qui la va subjugar, mantenint, però, l'esperança
21 que un dia serà també alliberada la creació, de l'esclavatge de la corrupció per a participar en la llibertat gloriosa dels fills de Déu.


 REFLEXIÓ
Considero, a més, que els sofriments del temps present no són comparables a la glòria que s'ha de reflectir en nosaltres.

Sempre que un accident aeri succeeix en aquest món, tots els mitjans de comunicació es fan eco, en especial quan no hi han supervivents. Per un altra banda, les vides de moltes famílies pateixen greument la pèrdua dels seus éssers estimats. Sempre crida l'atenció les "altres histories" com la d'aquell jove que no va poder viatjar per que tenia el passaport caducat i així va salvar la seva vida, o aquella altra família que es lamentava per haver perdut la seva connexió aèria d'aquelles vacances tan merescudes. Tot i que la nostra visió limitada, hem de confiar en que Déu disposa de totes les coses pel nostre bé. Això s'ha d'assumir només per fe. La nostra limitada capacitat de raonament i coneixement no ens permet assumir de que "estem segurs que Déu tot ho encamina per al bé d'aquells qui l'estimen" (Rom. 8:28). Déu, en la seva omnisciència coneix tots els nostres moviments, les nostres aspiracions y les nostres frustracions. Coneix els nostres sofriments i per això ens promet de que tot aquest patiment terrenal serà altament compensat quan ens presentem a la seva Glòria.

Ell ens ca cridar, ens va justificar i som més que vencedors, a causa de la mort a la creu del seu propi fill Jesucrist. Degut a aquell ens va estimar primer, podem dir que res pot separar-nos del gran amor de Crist. En Jesús som més que vencedors. Mentre vivim en aquest món, confiem en aquell que sap quan es l'hora de deixar de patir.


Oració: Senyor, augmenta'ns la fe per tal de poder assumir les coses que pel nostre raonament no podem. Posem el nostre present i futur a les teves mans. Per Jesucrist. Amén.