Tot s'ha complert...

Category:

Reaccions: 

Lectura: Joan 19:28-30

28 Després d'això, sabent Jesús que ja s'havia consumat tot, perquè s'acabés de complir l'Escriptura, digué: "Tinc set."
29 Tenien disposada una gerra plena de vinagre; van lligar una esponja a una branca d'hisop, i, xopant-la en el vinagre, la hi van acostar a la boca.
30 Jesús, després de tastar el vinagre, digué: "Tot s'ha complert." I, decantant el cap, lliurà l'esperit.

 REFLEXIÓ
Jesús, després de tastar el vinagre, digué: "Tot s'ha complert." I, decantant el cap, lliurà l'esperit. Joan 19:30


Quan acabem una tasca important diem: "S'ha acabat, he complert!" o "s'acabat la feina". De manera infinitament superior, Jesús va pronunciar des de la creu la següent afirmació: "Tot s'ha complert".

Què és el que s'ha complert amb la mort del nostre Senyor Jesucrist?. S'ha complert l'etern pla de salvació per a l'humanitat.

Aquest pla de salvació va començar en el Edèn, desprès de que la primera parella va caure en pecat. La promesa original, "aquesta t’aixafarà el cap" (Gènesis 3:15), es va complir. Crist va aixafar el cap de Satanàs, tot i que va ser "atacat al taló". Jesús va donar compliment a les paraules del salmista quan va dir "Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?" (Salms 22:1). Ell va assumir allò dit pel profeta Isaïes (53:5): "En canvi, ell fou traspassat per les nostres infidelitats, fou trinxat per les nostres culpes.

En el Nou Testament també es va complir el que Joan el Baptista va predicar: ""Mireu l'Anyell de Déu que treu el pecat del món" (Joan 1:29). Tot s'ha complert en Crist per salvar al món, per que tot en qui ell cregui no es perdi. No podem afegir res més, només donar gràcies, gaudir i alabar a Déu per l'eterna salvació.

T'agraïm, Senyor, el teu perdó i providència. Et demanem que ens guardis en allò físic i espiritual. Per Jesucrist. Amén.

Comments (0)

Publica un comentari a l'entrada