No hi comparació...

Category:

Reaccions: 

Lectura: Romans 8:18-39

18 Jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la glòria que s'ha de revelar en nosaltres. 19 Perquè l'univers creat espera amb impaciència que la glòria dels fills de Déu es reveli plenament: 20 l'univers creat es troba sotmès al fracàs, no de grat, sinó perquè algú l'hi ha sotmès, però manté l'esperança 21 que també ell serà alliberat de l'esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria dels fills de Déu. 22 Sabem prou bé que fins ara tot l'univers creat gemega i sofreix dolors de part. 23 I no solament ell; també nosaltres, que posseïm l'Esperit com a primícies del que vindrà, gemeguem dins nostre anhelant de ser plenament fills, quan el nostre cos sigui redimit. 24 Hem estat salvats, però només en esperança. Ara bé, veure el que s'espera no és esperança: allò que es veu, per què s'ha d'esperar? 25 Però nosaltres esperem allò que no veiem, i ho anhelem amb constància.
26 Igualment, l'Esperit ve a ajudar la nostra feblesa: nosaltres no sabem com hem de pregar, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar. 27 I el qui coneix els cors sap quin és el voler de l'Esperit: l'Esperit intercedeix a favor del poble sant tal com Déu vol. 28 Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha decidit cridar; 29 perquè ell, que els coneixia des de sempre, els ha destinat a ser imatge del seu Fill, que així ha estat el primer d'una multitud de germans. 30 I als qui havia destinat, també els ha cridat; i als qui ha cridat, també els ha fet justos; i als qui ha fet justos, també els glorifica.
31 Què direm, doncs, davant d'això? Si tenim Déu amb nosaltres, qui tindrem en contra? 32 Ell, que no va plànyer el seu propi Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres, com no ens ho donarà tot juntament amb ell? 33 Qui s'alçarà per acusar els elegits de Déu, si Déu mateix els fa justos? 34 Qui gosarà condemnar-los, si Jesucrist mateix va morir, més encara, va ressuscitar, està a la dreta de Déu i intercedeix per nosaltres? 35 Qui ens separarà de l'amor de Crist? ¿La tribulació, l'angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, la mort violenta? 36 Tal com diu l'Escriptura: És per tu que anem morint tot el dia, i ens tenen com anyells duts a matar. 37 Però, de tot això, en sortim plenament vencedors gràcies a aquell qui ens estima. 38 N'estic cert: ni la mort ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present ni el futur, ni els poders, 39 ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l'univers creat no ens podrà separar de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre. 

DEVOCIONAL

 "Jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la glòria que s'ha de revelar en nosaltres." Romans 8:18

Els sofriments semblen que són companys quotidians de tothom. En aquest text, Sant Pau parla dels patiments actuals i esmenta la tribulació, l'angoixa, la fam, el perill, etc... (v.35). Segurament hem passat, passem o passarem per angoixes.

Els sofriments actuals són els resultats del pecat. Els nostres primers pares van pecar, vam heretar la naturalesa corrupta i, ara, carreguem amb aquest mal. Moltes vegades ens lamentem, culpem i ens desesperem per les coses que ens passen. El apòstol Pau té un altre punt de vista: "Jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la glòria que s'ha de revelar en nosaltres" (v.18). Sembla que Pau posi els "sofriments del món present" a una banda de la bàscula i la "glòria" venidora a l'altre banda. Mentre aquesta última va baixant, l'altre va pujant.

Per a Pau no hi ha comparació. Per què? Perquè els sofriments són actuals i temporals; la glòria es futura i perdurable. Aquesta glòria és en Crist Jesús, doncs Jesús va assumir la naturalesa humana i en el seu cos va vèncer el pecat. Així, restaura la nostra vida, ens consola en el dolor, i afirma la nostra esperança. En Crist els sofriments son passatgers i la glòria és eterna.


Oració: Senyor Déu, renta'ns de tota maldat i restitueix-nos l'alegría de la teva salvació. Per Crist Jesús. Amén.

Comments (0)

Publica un comentari a l'entrada