Perdonats, podem perdonar...

Category:

Reaccions: 

Lectura: Mateu 18:21-35

21 Llavors se li apropà Pere i li va preguntar: "Senyor, quantes vegades he de perdonar el meu germà, si peca contra mi? Fins a set vegades?"
22 Jesús li respongué: "No et dic fins a set vegades, sinó fins a setanta vegades set.
23 Per això el Regne del cel es semblant a un rei que va voler passar comptes amb els seus servidors.
24 Només començar a passar-les, li van presentar un deutor que li devia molts diners.
25 Com que no tenia mitjans per a pagar, aquell senyor va manar que el venguessin a ell, amb la seva muller i els fills, i tot el que posseïa, a fi de saldar el deute.
26 Però el servent se li llançà als peus i, prosternat, li deia: Tingues paciència amb mi, que t'ho pagaré tot.
27 El senyor es va compadir d'aquell servent i el va deixar anar, perdonant-li el deute.
28 Però, en sortir, el servent es va trobar amb un company seu que li devia una petita quantitat i, agafant-lo pel coll, l'ofegava tot dient: Paga'm el que em deus.
29 El company, de genolls, li suplicava: Tingues paciència amb mi, que t'ho pagaré.
30 Però ell no ho va acceptar, sinó que el va tancar a la presó fins que no pagués el deute.
31 Els altres servents, en veure el que havia passat, plens d'indignació, van anar a dir-ho al seu senyor.
32 Llavors, ell va cridar aquell servent i li digué: 'Esclau pervers! Et vaig perdonar tot aquell deute perquè m'ho vas suplicar.
33 ¿No tenies l'obligació també tu de compadir-te del teu company, com jo em vaig compadir de tu?'
34 I, ple d'indignació el lliurà als botxins fins que pagués tot el deute.
35 Així mateix us tractarà el meu Pare celestial, si cadascun de vosaltres no perdona de tot cor el seu germà."


REFLEXIÓ
"Senyor, quantes vegades he de perdonar el meu germà, si peca contra mi?" Mateu 18:21

Per a moltes persones, perdonar es la cosa més difícil de fer a la vida. Sembla que per Sant Pere també ho va ser, doncs, va preguntar: "Senyor, quantes vegades he de perdonar el meu germà, si peca contra mi?".
Jesús li va contestar amb una paràbola. En aquesta paràbola podem observar a una persona que perdona fins el màxim i una altre que no persona ni tan sols el mínim. El rei era un home compassiu i, tot i que el seu servent li demanava temps per a pagar-li, "es va compadir d'aquell servent i el va deixar anar, perdonant-li el deute". Això va ser un acte de gràcia.
Jesús també descriu al altre home que, tot i que va ser perdonat, no va perdonar, "sinó que el va tancar a la presó fins que no pagués el deute". Va ser un acte de maldat.
La paràbola ens ensenya algunes lliçons sobre la relació que ha d'haver entre els fills de Déu. Estimula la humilitat i la compassió per perdonar.
Déu ens convida a la seva Paraula: "com el Senyor us perdonà, així també vosaltres" (Colossencs 3:13)

Oració: Senyor nostre, perdona'ns les nostres deutes així com nosaltres perdonem als nostres deutors. Per Jesús. Amén.

Comments (0)

Publica un comentari a l'entrada